Эрсдэл бүхий хороодод хэсэгчилсэн хөл хориог үргэлжлүүлнэ

Нийслэлийн онцгой комиссын “Орон зайн дүн шинжилгээ”-ний баг Ковид-19 халдварын тархалтын идэвхжлийн орон зайн дүн шинжилгээ хийж ажиллаж байгаа. 2021.02.10-18-ны өдрүүдэд батлагдсан Ковид-19 халдварын 360 тохиолдлын бүртгэлийг нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгэж орон зайн дүн шинжилгээний арга...

Дүүргийн мэдээ

Шинэ мэдээ

SKHD.nutag.mn